Kruimelpad

Concentratiemelding

Varo Energy Tankstorage wil SMD Beheer overnemen (concentratiemelding)

25-09-2019

Wat staat er in de melding?

Varo Energy Tankstorage B.V. wil SMD Beheer B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 23 september 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Varo Energy Tankstorage B.V. houdt zich bezig met de exploitatie van tankstations, de groothandel in aardolieproducten en het beheer van brandstofdepots die ook gebruikt worden voor doorstroomcontracten
  • SMD Beheer B.V. houdt zich bezig met de exploitatie van tankstations en de levering van brandstoffen en smeermiddelen aan professionele klanten

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355