Kruimelpad

Vancouver wil Vereenigde Havezathen overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Vancouver wil Vereenigde Havezathen overnemen. De bedrijven hebben op 15 juli 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Vancouver is actief op het gebied van het investeren van risicodragend kapitaal in kleine en middelgrote ondernemingen in de Benelux regio, voornamelijk door middel van buy-outs.
  • Vereenigde Havezathen B.V. is actief op het vlak van het ontwerp, de productie, de verkoop en installatie van uPVC ramen en deuren, uPVC raam- en deurkozijnen alsook deuren en kozijnen van gelijkaardig synthetisch materiaal.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355