Kruimelpad

Concentratiemelding

Van Tilburg-Bastianen wil Auto Borchwerf overnemen (concentratiemelding)

15-10-2019

Wat staat er in de melding?

Van Tilburg-Bastianen B.V. wil Auto Borchwerf overnemen. De bedrijven hebben op 11 oktober de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

Zowel Van Tilburg-Bastianen B.V. als Auto Borchwerf houdt zich bezig met de detailhandel in nieuwe en gebruikte (lichte bedrijfs)auto’s en daarbij behorende onderdelen en accessoires alsmede het aanbieden van serviceverhuur

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355