Kruimelpad

Van Grunsven Beheer wil gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Van Grunsven Beheer B.V., wil samen met Erfgoed Beheer B.V. gezamenlijke zeggenschap verwerven over Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel B.V. De bedrijven hebben op 22 februari 2021 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Van Grunsven Beheer B.V.: actief op het exploiteren van een bouw- en aannemingsbedrijf op het gebied van projectontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, herontwikkeling en het in eigen beheer ontwikkelen van locaties.
  • Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel B.V.: actief in de bouw en ontwikkeling van onroerend goed en is gespecialiseerd in utiliteitswerken zoals logistieke hallen en distributiecentra.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355