Kruimelpad

Concentratiemelding

Value Enhancement Partners wil Eqin overnemen (concentratiemelding)

07-07-2020

Wat staat er in de melding?

Value Enhancement Partners B.V. wil Eqin B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 30 juni 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Value Enhancement Partners B.V. houdt zich bezig met investeringen, met name in de maak- en handelssectoren
  • Eqin B.V. houdt zich bezig met de verhuur van industriële apparatuur en levering van aanpalende diensten aan bedrijven binnen Nederland, België en Duitsland. Daarnaast verkoopt Eqin lasapparatuur en verbruiksartikelen en levert het onderhoud voor lasapparatuur.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355