Kruimelpad

Concentratiemelding

Total wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Sakko (concentratiemelding)

28-11-2019

Wat staat er in de melding?

Total Nederland N.V., een onderdeel van de Total S.A., is voornemens uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over 23 tankstations van Sakko Commercial B.V., een onderdeel van Sakko Holding B.V.

De bedrijven hebben op 22 november 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Total Nederland N.V.: produceert en verkoopt aardolieproducten en daaraan gerelateerde producten en diensten, in een netwerk van dochtervennootschappen. Zij heeft een verkoop netwerk van tankstations dat is verspreid over heel Nederland. Total levert alle op de Nederlandse markt gangbare motorbrandstoffen (door middel van verschillende transportkanalen) aan handelaren en in kleinere hoeveelheden aan professionele (eind)verbruikers en consumenten. Tevens levert Total voorts hoogwaardige smeermiddelen en vetten voor de automotive branche, binnenvaart, landbouw en industrie. Daarnaast levert zij diensten op gebied van automotive, zoals diensten in verband met het opladen van elektrische auto’s en het wassen van auto’s en motoren. Tevens exploiteert zij winkels bij tankstations en klantgetrouwheidsssystemen.
  • Sakko Holding B.V.: handelt via diverse dochtermaatschappijen in vaste, vloeibare en gasvormige brandstofproducten en motorbrandstoffen, in smeermiddelen en draagt zorg voor de exploitatie van benzine- en servicestations. Sakko Holding BV bezit tevens deelnemingen in een onderneming die administratieve inspecties (‘audits’) uitvoert, een onderneming die elektrische tweewielers levert en in een onderneming die modulaire huisvesting en dienstverlening daaromtrent aanbiedt.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355