Kruimelpad

Correspondentie

Total mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over 23 tankstations van Sakko (eindmededeling)

13-12-2019

Wat staat er in het besluit?

Total Nederland N.V. mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over 23 tankstations van Sakko Commercial B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 10 december 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

  • Total Nederland N.V.: produceert en verkoopt aardolieproducten en daaraan gerelateerde producten en diensten, in een netwerk van dochtervennootschappen. Zij heeft een verkoop netwerk van tankstations dat is verspreid over heel Nederland. Total levert alle op de Nederlandse markt gangbare motorbrandstoffen (door middel van verschillende transportkanalen) aan handelaren en in kleinere hoeveelheden aan professionele (eind)verbruikers en consumenten. Tevens levert Total voorts hoogwaardige smeermiddelen en vetten voor de automotive branche, binnenvaart, landbouw en industrie. Daarnaast levert zij diensten op gebied van automotive, zoals diensten in verband met het opladen van elektrische auto’s en het wassen van auto’s en motoren. Tevens exploiteert zij winkels bij tankstations en klantgetrouwheidsssystemen.
  • Sakko Holding B.V.: handelt via diverse dochtermaatschappijen in vaste, vloeibare en gasvormige brandstofproducten en motorbrandstoffen, in smeermiddelen en draagt zorg voor de exploitatie van benzine- en servicestations. Sakko Holding BV bezit tevens deelnemingen in een onderneming die administratieve inspecties (‘audits’) uitvoert, een onderneming die elektrische tweewielers levert en in een onderneming die modulaire huisvesting en dienstverlening daaromtrent aanbiedt.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam