Kruimelpad

Concentratiemelding

Thebe Wijkverpleging wil activiteiten van Stichting Careyn overnemen (concentratiemelding)

05-11-2019

Wat staat er in de melding?

Thebe Wijkverpleging B.V. wil activiteiten van Stichting Careyn overnemen. Het betreft de volgende activiteiten van Careyn in de regio West-Brabant: wijkverpleging, dagbesteding, thuisbegeleiding, hospicezorg en personenalarmering. De bedrijven hebben op 30 oktober 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Thebe Wijkverpleging B.V. is onderdeel van het Thebe-concern. Thebe Wijkverpleging B.V. biedt wijkverpleging aan in de regio West- en Midden-Brabant.
  • Stichting Careyn staat aan het hoofd van het Careyn-concern. Dit concern biedt wijkverpleging, wonen met zorg, psychogeriatrische en somatische zorg, dagbesteding, thuisbegeleiding, ergotherapie, fysiotherapie, voedingsvoorlichting en diëtiek, jeugdgezondheidszorg, personenalarmering en palliatieve zorg aan in de districten: Delft Westland Oostland – Nieuwe Waterweg Noord, Zuid-Hollandse eilanden en Breda, Utrecht Stad en Utrecht West.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355