Kruimelpad

Thebe Wijkverpleging mag Careyn (nog) niet overnemen (eindmededeling)

Wat staat er in het besluit?

Zorginstelling Thebe wil een deel van de activiteiten van Stichting Careyn overnemen. Beide organisaties bieden wijkverpleging, dagactiviteiten, thuisbegeleiding, hospicezorg en personenalarmering in de regio West-Brabant. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat er vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van de overname voor wijkverpleging en dagactiviteiten in deze regio.

Vervolgonderzoek nodig naar wijkverpleging en dagactiviteiten

De twee instellingen krijgen op het gebied van de wijkverpleging en dagactiviteiten een sterke positie in een deel van de regio West-Brabant. De overname kan daarmee gevolgen hebben voor de keuzevrijheid van pati├źnten en de prijs, kwaliteit en innovatie van deze zorg in deze regio. Of dat het geval is, kan de ACM onderzoeken als partijen verder willen gaan met deze overname. Daarom heeft de ACM op 27 februari 2020 besloten dat er een vergunning nodig is.

Wat is wijkverpleging, wat zijn dagactiviteiten?

Wijkverpleging is thuiszorg die bestaat uit verzorging, zoals hulp bij het aankleden, wassen en eten, en verpleging aan huis, zoals wondzorg of het toedienen van medicijnen of injecties. Dagactiviteiten voor ouderen en chronisch zieken zijn gezamenlijke (sociale) activiteiten gericht op bezig zijn, recreatie en het bijhouden van vaardigheden, soms aangevuld met assistentie en persoonlijke zorg.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam