Kruimelpad

Concentratiemelding

Temasek wil uitsluitende zeggenschap over Keppel (concentratiemelding)

11-02-2020

Kyanite Investment Holdings Pte. Ltd. (Singapore) wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Keppel Corporation Limited (Singapore). Kyanite is onderdeel van Temasek (Singapore). De bedrijven hebben op 10 februari 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Temasek is een investeringsmaatschappij met een breed gespreide portefeuille
  • Keppel Corporation Limited houdt zich bezig met offshore en marine, vastgoedontwikkeling en -beheer, energie- en milieu-infrastructuur en -diensten, logistiek, datacenters en vermogensbeheer

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355