Kruimelpad

Correspondentie

TBI Techniek mag Giesbers Installatiegroep overnemen (eindmededeling)

05-11-2019

Wat staat er in het besluit?

TBI Techniek B.V. mag Giesbers Installatiegroep BV. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 4 november 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • TBI Techniek B.V.: TBI Techniek B.V. maakt onderdeel uit van TBI Holdings B.V. De activiteiten van TBI Holdings B.V. bestaan uit drie hoofdsegmenten, te weten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra. De ondernemingen die binnen TBI Techniek werkzaam zijn, zijn Comfort Partners B.V., Croonwolter&dros B.V., Soltegro B.V., Eekels Technology B.V. en WTH Vloerverwarming B.V. Deze ondernemingen zijn onder andere actief op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en automatisering in de segmenten utiliteitsbouw, industrie, infra en marine & offshore. Daarnaast verzorgen ze vloer- en wandsystemen voor verwarming en koeling.
  • Giesbers Installatiegroep B.V.: is bouwpartner op het gebied van advies, engineering, realisatie, onderhoud en exploitatie. Van woningbouw tot utiliteitsprojecten, en van loodgieterswerk tot duurzame energieopwekking. Giesbers Installatiegroep B.V. adviseert over en installeert onder andere verwarmingsinstallaties, Warmte Koude Opslag installaties, sanitaire installaties en ventilatiesystemen. Daarnaast adviseert zij over duurzame installaties en biedt periodiek onderhoud aan installaties.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam