Kruimelpad

T-Mobile wil Simpel overnemen (concentratiemelding)

T-Mobile Netherlands B.V. (T-Mobile) wil Compex Bidco B.V. (Simpel) overnemen. De bedrijven hebben op 16 oktober 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Netherlands B.V. (T-Mobile) is een Mobile Network Operator (MNO) en bezit mobiele en vaste netwerkinfrastructuur op basis waarvan zij vaste en mobiele telecommunicatie-, internet en televisiediensten aan eindgebruikers in Nederland aanbiedt. Tevens biedt T-Mobile wholesale telecommunicatiediensten aan in Nederland voor vast en mobiel, waaronder het aan Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) verlenen van toegang tot het netwerk van T-Mobile.
  • Complex Bidco B.V. (Simpel) is via haar 100% dochter Simpel als MVNO uitsluitend actief op de Nederlandse retailmarkt voor mobiele telecommunicatie onder haar merknaam Simpel. Simpel verkoopt mobiele telecommunicatiediensten via haar eigen website en maakt geen gebruik van indirecte verkooppartners. Simpel bezit ook geen fysieke winkels in Nederland.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355