Kruimelpad

Sunscreen Bidco (Sunweb Group) en Corendon Holding vragen een vergunning aan voor overname (concentratiemelding)

Wat staat er in het besluit?

Sunscreen Bidco B.V. (Sunweb Group) wil Corendon Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 14 juli 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname. 

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De ondernemingen hebben de voorgenomen overname op 6 maart 2020 gemeld aan de  ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 11 maart 2020. Op 13 juli 2020 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze overname. De reden van dit besluit is dat de overname mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie. Dit besluit is vervolgens gemeld in de Staatscourant van 14 juli 2020.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355