Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Stichting Trimenzo willen fuseren (concentratiemelding)

25-02-2019

Wat staat er in de melding?

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Stichting Trimenzo willen fuseren. De bedrijven hebben op 19 februari 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken houdt zich bezig met zorg voor ouderen, waaronder verpleeghuiszorg, dagactiviteiten en persoonlijke verzorging en verpleging.
  • Stichting Trimenzo houdt zich bezig met verpleeghuiszorg, dagactiviteiten en persoonlijke verzorging en verpleging.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355