Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting Vincent van Gogh en Stichting Conrisq Groep willen fuseren (concentratiemelding)

27-12-2018

Wat staat er in de melding?

Stichting Vincent van Gogh en Stichting Conrisq Groep willen fuseren. De bedrijven hebben op 20 december 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Vincent van Gogh houdt zich bezig met geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan jongeren en volwassenen, zowel klinisch als ambulant, forensische zorg, begeleiding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en beschermd wonen
  • Stichting Conrisq Groep houdt zich bezig met forensische zorg, ambulante en residentiele jeugdzorg, begeleiding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en beschermd wonen

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355