Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting Sensire wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over activa van Stichting Trimenzo (concentratiemelding)

15-10-2019

Wat staat er in de melding?

Stichting Sensire wil de uitsluitende zeggenschap verkrijgen over activa van Stichting Trimenzo. De bedrijven hebben op 8 oktober 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

Stichting Sensire verleent wijkzorg, intramurale zorg, jeugdgezondheidszorg, gespecialiseerde zorg en zorg op afstand. Daarnaast biedt zij diensten aan waaronder: personenalarmering, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. Stichting Sensire is actief in de Achterhoek en voor wijkzorg in de Liemers en in Voorst.

Activa van Stichting Trimenzo verleent intramurale zorg (verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg) en extramurale zorg (wijkverpleging, complexe thuiszorg aan ouderen en andere zorgbehoevenden en personenalarmering) in de gemeente Voorst.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355