Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep wil De Noorderbrug overnemen (concentratiemelding)

19-03-2020

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep wil Stichting De Noorderbrug overnemen. De bedrijven hebben op 12 maart 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • 's Heeren Loo Zorggroep houdt zich bezig met het aanbieden van intra- en extramurale gehandicaptenzorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking in het westen, midden en oosten van Nederland;
  • De Noorderbrug houdt zich bezig met aanbieden van intra- en extramurale gehandicaptenzorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Noord- en Oost Nederland, met name in Groningen, Drenthe en Friesland.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355