Kruimelpad

Correspondentie

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard mogen (nog) niet fuseren (eindmededeling)

20-08-2019

Wat staat er in het besluit?

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard mogen (nog) niet fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 16 augustus 2019 besloten. De voorgenomen fusie heeft mogelijk een negatieve invloed op de concurrentie.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam