Kruimelpad

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard mogen (nog) niet fuseren (eindmededeling)

Wat staat er in het besluit?

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard mogen (nog) niet fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 16 augustus 2019 besloten. De voorgenomen fusie heeft mogelijk een negatieve invloed op de concurrentie.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam