Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting Middin en Stichting Orion willen fuseren in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, Mededingingswet. (concentratiemelding)

15-10-2019

Wat staat er in de melding?

Stichting Midden en Stichting Orion willen fuseren. De bedrijven hebben op 7 oktober 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

Stichting Middin levert ondersteuning aan individuen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een beperking als gevolg van ouderdom en is actief in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en forensische zorg. Stichting Middin is actief in de zorgkantoorregio’s Haaglanden, Rotterdam, Westland-Schiedam-Delfland en Zuid Hollandse Eilanden.

Stichting Orion levert zorg op basis van WLZ en WMO en is actief in de gehandicaptenzorg. Stichting Orion is actief in de zorgkantoorregio’s Rotterdam en Midden Holland.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355