Kruimelpad

Correspondentie

Stichting Middin en Stichting Orion mogen fuseren (eindmededeling)

29-10-2019

Wat staat er in het besluit?

Stichting Middin en stichting Orion mogen fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 28 oktober 2019 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over.

De ACM heeft deze voorgenomen concentratie onderzocht. Een vergunning is niet nodig. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam