Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting LeekerweideGroep en Stichting Ouderenzorg Wilgaerden willen fuseren (concentratiemelding)

28-10-2019

Wat staat er in de melding?

Stichting LeekerweideGroep en Stichting Ouderenzorg Wilgaerden willen fuseren. De bedrijven hebben op [datum] de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting LeekerweideGroep biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, die ten gevolge van tijdelijke of blijvende beperkingen ondersteuning, begeleiding en advies behoeven. Stichting LeekerweideGroep is actief in Noord-Holland Noord, West-Friesland en in de regio Alkmaar.
  • Stichting Ouderenzorg Wilgaerden biedt ouderenzorg aan, met het accent gelegd op psychogeriatrie. Stichting Ouderenzorg Wilgaerden is actief in West-Friesland.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355