Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting Espria wil TSN Woonzorg, TSN Verzorging en Verpleging en TSN Zorgcentrale overnemen (concentratiemelding)

22-07-2019

Wat staat er in de melding?

Stichting Espria wil TSN Woonzorg B.V., TSN Verzorging en Verpleging B.V. en TSN Zorgcentrale B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 17-7-2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Espria houdt zich bezig met het leveren van verpleging en verzorging, geriatrische revalidatiezorg, jeugdgezondheidszorg, psychiatrische zorg, dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, en personenalarmering in Noordoost-, Midden- en Noordwest-Nederland.
  • TSN Woonzorg B.V. houdt zich bezig met het aanbieden van wonen en zorg (psychogeriatrische en somatische ouderenzorg met verblijf aan cliënten met een Wlz-indicatie) in de provincie Groningen.
  • TSN Verpleging & Verzorging B.V. houdt zich bezig met het aanbieden van verpleging en verzorging, waaronder specialistische verpleegkundige zorg, voornamelijk in de provincies Groningen en Drenthe, en tevens via TSN Ledenservice het landelijk aanbieden van een pakket thuisdiensten, kortingsregelingen en informatie op het gebied van wonen en welzijn.
  • TSN Zorgcentrale B.V. houdt zich bezig met het aanbieden van een bereikbaarheidsdienst, personenalarmering en kraamzorgbemiddeling.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355