Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting Espria en TSN Woonzorg, TSN Verzorging & Verpleging en TSN Zorgcentrale vragen een vergunning aan voor overname (concentratiemelding)

16-10-2019

Wat staat er in het besluit?

Stichting Espria wil TSN Woonzorg B.V., TSN Verzorging & Verpleging B.V. en TSN Zorgcentrale B.V. overnemen. De partijen hebben op 17 juli 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De partijen hebben de voorgenomen overname op 17 juli 2019 gemeld aan de  ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 22 juli 2019. Op 30 september 2019 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze overname. De reden van dit besluit is dat de overname mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie. Dit besluit is vervolgens gemeld in de Staatscourant van 8 oktober 2019.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355