Kruimelpad

Stichting Centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam en Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Stichting Centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam en Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 4 juni 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam houdt zich bezig met klinische en poliklinische revalidatie en verpleeghuiszorg
  • Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels houdt zich bezig met verpleging, verzorging en thuiszorg

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                       

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355