Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting Centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam en Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

11-06-2018

Wat staat er in de melding?

Stichting Centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam en Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 4 juni 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam houdt zich bezig met klinische en poliklinische revalidatie en verpleeghuiszorg
  • Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels houdt zich bezig met verpleging, verzorging en thuiszorg

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                       

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355