Kruimelpad

Concentratiemelding

Standard Investment en Hollandia willen een gezamenlijke onderneming starten (concentratiemelding)

02-05-2019

Wat staat er in de melding?

SIF III Holding Coöperatief U.A. en Hollandia Holding B.V. willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Hollandia Infra B.V., Hollandia Structures B.V., Hollandia Services B.V. en Hollandia Uk Ltd. Thans heeft Hollandia Holding B.V. uitsluitende zeggenschap over deze dochterondernemingen. De bedrijven hebben op 1 mei 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture. SIF III Holding Coöperatief U.A. is een onderdeel van Standard Investment.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Standard Investment houdt zich bezig met investeringen
  • Hollandia Infra B.V., Hollandia Structures B.V., Hollandia Services B.V. en Hollandia Uk Ltd. houden zich bezig met ontwerp, bouw en plaatsing van stalen constructies ten behoeve van natte infrastructuur, complexe staalwerken voor de commerciële bouw, petrochemische installaties, commerciële hoogbouw en industriebouw

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355