Kruimelpad

Concentratiemelding

Sofa wil Apotheek Centrum, Apotheek Klazienaveen en Apotheek Erica overnemen (concentratiemelding)

30-07-2020

Wat staat er in de melding?

Sofa B.V. wil de volgende dochterondernemingen van Napohoed IV B.V.: Apotheek Centrum B.V., Apotheek Klazienaveen B.V. en Apotheek Erica B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 27 juli 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Sofa B.V.: exploiteert openbare apotheken en is daarnaast actief op het gebied van de inkoop van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, ICT en laboratoriumdiagnostiek voor apotheekhoudende huisartsen en op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek (niet beeldvormend) voor huisartsen;
  • Napohoed: exploiteert openbare apotheken.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355