Kruimelpad

Besluit

SO bestand behorende bij het gewijzigde x-factorbesluit RNB’s gas 2017-2021

26-07-2019

Het SO-bestand berekent de samengestelde output en de begininkomsten 2016 per netbeheerder.

Overzichtspagina x-factorbesluiten regionale netbeheerders gas 2017-2021