Kruimelpad

Concentratiemelding

Sligro Food Group Nederland wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Exploitatiemaatschappij de Wheere (De Kweker en Vroegop-Windig) (concentratiemelding)

13-05-2019

Wat staat er in de melding?

Sligro Food Group Nederland B.V. wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Exploitatiemaatschappij de Wheere B.V. De bedrijven hebben op 7 mei de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Sligro Food Group Nederland B.V.: is een volgesorteerde groothandel die actief is op het gebied van zowel zelfbedieningsgroothandel als bezorgingsgroothandel. Sligro verkoopt en levert levensmiddelen en daaraan gerelateerde producten aan onder meer grootverbruikers, horeca, bedrijfsrestauratieve afnemers en kleinschalige retailbedrijven.
  • Exploitatiemaatschappij de Wheere B.V.: betreft de groothandelsbusiness van VRC Holding B.V. Het gaat om de formules De Kweker en Vroegop-Windig. De Kweker is een zelfbedienings- en bezorgingsgroothandel in verswaren en droge kruidenierswaren alsmede non-food voor zakelijke afnemers. Vroegop-Windig is een gespecialiseerde landelijke zelfbedienings- en bezorgingsgroothandel in AGF (aardappels, groente en fruit).

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355