Kruimelpad

Concentratiemelding

SHV Nederland en ONH willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

28-12-2018

Wat staat er in de melding?

SHV Nederland B.V. en ONH B.V. willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 21 december 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • SHV Nederland B.V.: is een volledige dochtervennootschap van SHV Holdings N.V. (SHV). SHV is actief in verschillende sectoren zoals energie, consumentenproducten en transport.
  • ONH B.V.: is onderdeel van de groep van vennootschappen die verenigd zijn onder Stichting Administratiekantoor AtlasInvest (AtlasInvest). AtlasInvest is actief in de energiesector op alle marktniveaus, voornamelijk in de conventionele gas- en olie industrie, maar zij heeft ook investeringen in bedrijven die actief zijn op het gebed van duurzame energie.

De gemeenschappelijke onderneming bestaande uit Oranje-Nassau Energie B.V. (onderdeel van ONH B.V.) en Dyas Holdings B.V. (onderdeel van SHV Nederland B.V.)  voert de volgende activiteiten uit: exploratie van aardolie en aardgas, ontwikkeling, productie en verkoop van aardolie, ontwikkeling, productie en verkoop van aardgas, alsmede investeren in olie- en gas projecten.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355