Kruimelpad

SGS Nederland Holding wil ALControl Holdings Netherlands overnemen (concentratiemelding)

SGS Nederland Holding B.V., een onderdeel van SGS Société Générale de Surveillance SA, wil via ALControl Holdings Netherlands B.V. zeggenschap verkrijgen over Synlab Analytics & Services B.V. en Synlab Analytics & Services Oosterhout B.V. De bedrijven hebben op 16 november 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • SGS Nederland Holding B.V.: maakt onderdeel uit van een wereldwijde groep van ondernemingen die TIC-diensten aanbieden (i.e. testen, inspectie, certificatie) in onder meer de segmenten Environment, Health & Safety (EHS), Agriculture, Food & Life (AFL) en Life Science.
  • ALControl Holdings Netherlands B.V.: maakt onderdeel uit van een wereldwijde groep van ondernemingen, bekend onder de naam SYNLAB, die TIC-diensten aanbiedt in de segmenten Life Science, Environment, Health & Safety (EHS) en Agriculture en Food & Life (AFL). ALControl Netherlands heeft de zeggenschap over: Synlab Analytics & Services B.V. en Synlab Analytics & Services Oosterhout B.V.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355