Kruimelpad

Concentratiemelding

SGS Nederland Holding wil ALControl Holdings Netherlands overnemen (concentratiemelding)

20-11-2020

SGS Nederland Holding B.V., een onderdeel van SGS Société Générale de Surveillance SA, wil via ALControl Holdings Netherlands B.V. zeggenschap verkrijgen over Synlab Analytics & Services B.V. en Synlab Analytics & Services Oosterhout B.V. De bedrijven hebben op 16 november 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • SGS Nederland Holding B.V.: maakt onderdeel uit van een wereldwijde groep van ondernemingen die TIC-diensten aanbieden (i.e. testen, inspectie, certificatie) in onder meer de segmenten Environment, Health & Safety (EHS), Agriculture, Food & Life (AFL) en Life Science.
  • ALControl Holdings Netherlands B.V.: maakt onderdeel uit van een wereldwijde groep van ondernemingen, bekend onder de naam SYNLAB, die TIC-diensten aanbiedt in de segmenten Life Science, Environment, Health & Safety (EHS) en Agriculture en Food & Life (AFL). ALControl Netherlands heeft de zeggenschap over: Synlab Analytics & Services B.V. en Synlab Analytics & Services Oosterhout B.V.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355