Kruimelpad

SGS Nederland Holding mag ALControl Holdings Netherlands overnemen (eindmededeling)

Wat staat er in het besluit?

SGS Nederland Holding B.V., een onderdeel van SGS Société Générale de Surveillance SA, mag via ALControl Holdings Netherlands B.V. zeggenschap verkrijgen over Synlab Analytics & Services B.V. en Synlab Analytics & Services Oosterhout B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 1 december 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam