Kruimelpad

Concentratiemelding

Sensire en Sutfene willen fuseren (concentratiemelding)

15-05-2020

Stichting Sensire en Stichting Sutfene willen fuseren. De bedrijven hebben op 12 mei 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Sensire is actief op het gebied van wijkzorg (thuiszorg), intramurale zorg (verpleeghuis en verzorgingshuizen), eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, jeugdgezondheidszorg, gespecialiseerde zorg en zorg op afstand in de Achterhoek en de Liemers.
  • Sutfene is actief op het gebied van intramurale zorg, langdurige zorg (psychogeriatrie en langdurige somatiek), revalidatiezorg en ander kortdurend verblijf. Daarnaast levert Stichting Sensire (para) medische zorg gericht op de eerste lijn en poliklinisch in Zutphen en West-Lochem.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355