Kruimelpad

Correspondentie

Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert krijgen vergunning voor fusie (eindmededeling)

28-02-2020

Wat staat er in het besluit?

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert krijgen een vergunning om te fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 21 februari 2020 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief te sturen aan de Rechtbank Rotterdam met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam