Kruimelpad

Sanoma Learning wil Iddink overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Sanoma Learning B.V. wil Iddink Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 10 januari 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Sanoma Learning B.V. : aanbieder van print, digitale en hybride leeroplossingen aan en voor het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs;
  • Iddink Holding B.V. : distributie van schoolboeken en digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en de ontwikkeling en exploitatie van studentinformatiesystemen en elektronische leeromgevingen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355