Kruimelpad

Concentratiemelding

's Heerenloo Zorggroep wil Stichting Arduin overnemen (concentratiemelding)

21-03-2019

Wat staat er in de melding?

's Heerenloo Zorggroep wil Stichting Arduin overnemen. De bedrijven hebben op 15 maart 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • 's Heerenloo Zorggroep houdt zich bezig met intra- en extramurale zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking;
  • Stichting Arduin houdt zich bezig met intra- en extramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355