Kruimelpad

Royal FloraHolland en Gebr. De Winter Holding, Van Marrewijk Holding en Van Zaal vragen een vergunning aan voor overname (concentratiemelding)

Royal FloraHolland wil uitsluitende zeggenschap verwerven over Gebr. De Winter Holding B.V, Van Marrewijk Holding B.V en Van Zaal B.V. De bedrijven hebben op 7 april 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De ondernemingen hebben de voorgenomen overname op 11 november 2020 gemeld aan de ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 18 november 2020. Op 4 maart 2021 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze overname. De reden van dit besluit is dat de overname mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie. Dit besluit is vervolgens gemeld in de Staatscourant van 8 maart 2021.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd in de Staatscourant. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355