Kruimelpad

Concentratiemelding

REMONDIS Maintenance & Services wil Reym overnemen (concentratiemelding)

13-09-2019

Wat staat er in de melding?

REMONDIS Maintenance & Services B.V. wil Reym B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 10 september de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • REMONDIS Maintenance & Services B.V.: is actief op gebied van de inzameling, sortering en verwerking/recycling van verschillende types (gevaarlijk en niet-gevaarlijk) afval, watermanagement (o.a. rioolservice) en andere recyclingactiviteiten in brede zin.
  • Reym B.V.: richt zich op industriële reiniging en gerelateerde diensten, waaronder het transport van gevaarlijke (afval)stoffen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355