Kruimelpad

Correspondentie

Remondis mag Baetsen overnemen (eindmededeling)

27-01-2020

Wat staat er in het besluit?

Remondis Nederland B.V. mag Baetsen Vastgoed B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 27 januari 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Remondis Nederland B.V.: Maakt deel uit van de Duitse Remondis-groep. De Remondis-groep is actief op gebied van water management en dienstverlening voor recycling en afval.
  • De afvalactiviteiten van de Baetsen Groep bestaan uit inzameling en verwerking van afval (hoofdzakelijk bedrijfsafval, houtafval en bouw- en sloopafval), uit handel in en transport van bouwstoffen (onder meer diverse soorten zand, betongranulaten en houtsnippers) en uit grond- en sloopwerken.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam