Kruimelpad

Raja wil Viking overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Raja SAS wil de directe-verkoopactiviteiten van Viking Digital ECIT Ltd (VK), Office Depot International Ltd (VK), GTM Development Ltd (Ierland), Viking Direct Ltd (Ierland), Viking Direkt GesmbH (Oostenrijk), Office Depot International BVBA (België), Viking Schweiz GmbH (Zwitserland) , Office Depot Europe B.V. (Nederland), Viking Netherlands B.V. (Nederland), Office Depot International B.V. (Nederland), Office Depot Deutschland GmbH (Duitsland) en Office Depot Service Center SRL (Roemenië) overnemen. Deze groep bedrijven handelt voor de directe-verkoopactiviteiten onder de merknaam “Viking”. De bedrijven hebben op 10 september 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Raja SAS: Franse indirecte producent en directe distributeur van verpakkings- en verzendingsmateriaal en in beperktere mate kantoorbenodigdheden en professionele werkplekuitrusting;
  • Viking: indirecte producent en directe distributeur van kantoorbenodigdheden en professionele werkplekuitrusting.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355