Kruimelpad

Correspondentie

Qualium en Benjamin C. du Fraysseix mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Nikita SAS (eindmededeling)

13-09-2019

Qualium Fund II FPCI en Benjamin C. du Fraysseix mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Nikita SAS. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 12 september 2019 besloten. Er blijft voldoende concurrentie over nadat de joint venture is gevormd.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam