Kruimelpad

Schaarsterapportage nummers 2009

OPTA is belast met de uitgifte van (telefoon)nummers en het beheer van de nummerruimte op basis van door de minister van Economische Zaken vastgestelde nummerplannen. OPTA rapporteert periodiek over het verloop van de nummeruitgifte.

De schaarsterapportage geeft de stand van de uitgifte van nummers per 2009. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met 2007 en 2008 en worden de ontwikkelingen beschreven die van invloed waren op het uitgifteverloop. Daarnaast doet de rapportage een uitspraak over mogelijke uitputting van nummers in de toekomst.