Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA stelt definitieve maatregelen en tarieven voor de kabelmarkt vast

OPTA heeft vandaag de definitieve maatregelen gepubliceerd om concurrentie mogelijk te maken op de kabel. De maatregelen specificeren de wijze waarop de twee grootste kabelaars in Nederland, UPC en Ziggo, hun systemen moeten aanpassen waardoor concurrenten het analoge standaardpakket kunnen wederverkopen. Beide kabelbedrijven hebben hier 12 weken de tijd voor gekregen. Daarnaast heeft OPTA de inkoopprijs vastgesteld die deze kabelaars hun concurrenten mogen rekenen voor het analoge standaardpakket: voor UPC is dit 8,83 euro en Ziggo 8,45 euro. Hiermee heeft OPTA de voorwaarden gecreëerd voor concurrentie op de kabelmarkt. Nieuwe aanbieders kunnen vervolgens zelf bepalen in welke gebieden en tegen welke prijs zij het standaardpakket doorverkopen. Consumenten die nu alleen een analoog standaardpakket afnemen bij UPC of Ziggo kunnen dan begin juni overstappen naar een alternatieve aanbieder. Klanten die óók internet en/of telefonie afnemen, kunnen voor hun analoge standaardpakket in november overstappen. Via ConsuWijzer houdt OPTA vinger aan de pols hoe het proces van overstappen verloopt.

Aanpassingen na reacties van marktpartijen
OPTA heeft 30 oktober 2009 een concept-besluit voor de implementatie van de verplichtingen voor UPC en Ziggo gepubliceerd. Op 26 november 2009 heeft OPTA een voorstel gedaan op de bijbehorende groothandelstarieven. Marktpartijen en de Europese Commissie hebben op beide besluiten kunnen reageren. OPTA heeft de reacties verwerkt in de besluiten die vandaag gepubliceerd zijn. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen:
• De groothandelstarieven voor UPC en Ziggo zijn een eurocent lager geworden (was resp. 8,84 euro en 8,46 euro), wel moeten nieuwe toetreders een eenmalige bijdrage van 30.000 euro aan UPC en Ziggo betalen om klanten via één van de kabelbedrijven te kunnen bedienen. Dit is een bijdrage in de kosten die deze kabelbedrijven moeten maken voor wederverkoop.
• De benodigde aanpassingen in de systemen van UPC/Ziggo voor de wederverkoop zijn naar aanleiding van de zienswijze van beide kabelaars en de nieuwe toetreders uitgebreid. Hierdoor is de implementatietermijn langer geworden, namelijk 12 weken (was 8) voor ‘analoog-only’ klanten en 35 weken (was 28) voor klanten die een bundel afnemen bij UPC of Ziggo.

Lopende procedures
UPC, Ziggo en nieuwe toetreders hebben vorig jaar beroep aangetekend tegen de basis van OPTA’s ingrijpen: de marktanalysebesluiten van 5 maart 2009. Kort gezegd vinden de kabelbedrijven dat de besluiten te ver gaan, terwijl nieuwe toetreders graag verdergaande maatregelen hadden gezien. De beroepen worden 18 maart bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven behandeld. Daarnaast behandelt OPTA op dit moment nog een geschil tussen Tele2/Online en UPC/Ziggo over de reikwijdte van de wederverkoopverplichting en de vraag of Tele2/Online namens UPC/Ziggo de content mag factureren aan de consument (“third party billing”). Naar verwachting neemt OPTA eind maart hierover een besluit.