Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Implementatiebesluit WLR-C (UPC)

UPC is volgens het marktanalysebesluit omroep van 5 maart 2009 verplicht om haar analoge kabelaansluiting door te verkopen aan andere bedrijven. In dit implementatiebesluit staat de wijze waarop UPC haar systemen moet aanpassen om deze wederverkoop mogelijk te maken. OPTA heeft hiertoe een beoordeling gegeven van het door UPC voorgestelde referentieaanbod voor WLR-C, en van de door UPC voorgestelde planning en aanpak voor het bouwen van deze dienst.

OPTA heeft op 30 oktober 2009 dit implementatiebesluit in concept gepubliceerd. Marktpartijen en de Europese Commissie hebben hier vervolgens op kunnen reageren Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen heeft OPTA de door UPC uit te voeren implementatie van WLR-C aangepast. Nog steeds zal UPC op korte termijn een versimpelde versie voor alleen ‘analoog-only’ klanten moeten aanbieden (‘release 1’). Hiervoor is nu echter ruimte gelaten voor de door UPC in haar zienswijze voorgestelde alternatieve benadering, en is de beschikbare implementatietermijn met 4 weken verlengd tot in totaal 12 weken. Voor de volledige implementatie (‘release 2’) is nu aangesloten bij het initiële voorstel van UPC zelf, wat betekent dat release 2 binnen 8 maanden na publicatie van dit besluit klaar moet zijn.

Naast dit implementatiebesluit heeft OPTA ook een tariefbesluit genomen, waarin het tarief staat dat UPC mag rekenen als inkoopprijs voor nieuwe aanbieders van het analoge standaardpakket. Met deze maatregelen wil OPTA concurrentie op de kabelmarkt mogelijk maken. Consumenten die nu alleen een analoog standaardpakket afnemen bij UPC kunnen dan begin juni overstappen naar een alternatieve aanbieder. Klanten die óók internet en/of telefonie afnemen, kunnen voor hun analoge standaardpakket in november overstappen.

Status
 

Het besluit is ingetrokken: Besluit tot intrekken van diverse besluiten inzake de marktanalyse omroep.

Europese notificatie
 

- Reactie Europese Commissie op de implementatiebesluiten WLR-C
  (UPC en Ziggo)

Nationale consultatie
 

- Openbare zienswijzen op de implementatiebesluiten WLR-C
- Ontwerp implementatiebesluit WLR-C (UPC)

Het besluit kunt u hieronder downloaden

 

 

Documenten

Implementatiebesluit WLR-C (UPC) (PDF - 2.17 MB)