Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar op last onder dwangsom Pretium

Het college van OPTA heeft Pretium Telecom BV (hierna: Pretium) op 11 juni 2009 een last onder dwangsom opgelegd, omdat het bedrijf niet heeft voldaan aan het verzoek van OPTA om informatie te verstrekken over telemarketinggesprekken die het bedrijf in 2007 gevoerd heeft. OPTA heeft deze informatie opgevraagd naar aanleiding van een advertentie die Pretium op 28 maart 2009 in een aantal landelijke dagbladen heeft geplaatst. In deze advertentie worden telemarketinggesprekken weergegeven die door Pretium gevoerd zijn.

Volgens de Telecommunicatiewet zijn bedrijven die een telemarketingcampagne houden verplicht de consument tijdens het gesprek actief te wijzen op de afmeldmogelijkheid, ook wel het recht van verzet genoemd. Pretium heeft in de gesprekken, zoals zij deze in haar advertentie heeft geplaatst, haar klanten niet gewezen op deze afmeldmogelijkheid. OPTA heeft daarom informatie opgevraagd bij Pretium om te onderzoeken of het bedrijf in strijd met de wet heeft gehandeld.

Pretium weigerde de gevorderde informatie te verstrekken omdat er geen grond voor de informatievordering zou zijn. Het bedrijf heeft daarom op 16 juni 2009 bij OPTA bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit. Daarnaast heeft Pretium de voorzieningenrechter verzocht om het dwangsombesluit van OPTA te schorsen. Op 27 augustus 2009 heeft de rechter het verzoek van Pretium om een voorlopige voorziening afgewezen. Pretium heeft daarop op 3 en 9 september 2009 de gevorderde informatie aan OPTA verstrekt.

OPTA heeft daarna het bezwaarschrift van Pretium behandeld en heeft het bezwaar nu ongegrond verklaard. OPTA is tot het oordeel gekomen dat zij het recht heeft de gevorderde informatie op te vragen en dat zij redelijkerwijs nog tot onderzoek kan overgaan in deze kwestie. Tegen deze beslissing op bezwaar kan Pretium in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 

Documenten

Beslissing op bezwaar op last onder dwangsom Pretium (PDF - 73.96 KB)