Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gerechtshof Amsterdam vernietigt uitspraak rechtbank Haarlem over misbruik naam OPTA door Pretium

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 16 februari 2010 uitspraak gedaan in het spoedappèl dat Pretium Telecom B.V. (hierna: Pretium) heeft aangespannen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 16 juli 2009. De Rechtbank Haarlem had OPTA in het gelijk gesteld in de zaak die de toezichthouder had aangespannen wegens misbruik van haar goede naam en reputatie door Pretium. Het Gerechtshof Amsterdam heeft de uitspraak van de Rechtbank Haarlem vernietigd.


OPTA uit callscript Pretium geschrapt
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt allereerst dat voor het toewijzen van de voorziening die door OPTA is verzocht het nodig is dat in voldoende mate aannemelijk is dat Pretium zonder die voorziening zou doorgaan op ongeoorloofde wijze te handelen. Het gerechtshof is van oordeel dat zich in dit geval een dergelijke dreiging niet voordoet, aangezien Pretium de verwijzing naar OPTA sinds 28 maart 2009 geheel uit haar callscripts heeft geschrapt. Dit betekent volgens het Gerechtshof niet dat er zonder meer van uit kan worden gegaan dat callcentermedewerkers ná 28 maart 2009 niet meer verwijzen naar OPTA. De toezichthouder heeft echter niet bewezen dat ook na de genoemde datum verwezen wordt naar OPTA in door Pretium gevoerde telemarketinggesprekken.


Onjuiste verwijzingen?
Voorts is het Gerechthof van oordeel dat over de door OPTA aangevoerde citaten uit de door Pretium gevoerde telemarketinggesprekken niet gezegd kan worden dat deze zodanige onjuiste verwijzingen bevatten met betrekking tot de rol van OPTA dat toewijzing van de vordering van OPTA gerechtvaardigd zou zijn. Daarbij merkt het Gerechthof op dat de mate van onjuistheid c.q. het misleidende karakter van de door OPTA aangevoerde citaten niet goed te beoordelen is zonder verdere kennisneming van de inhoud van de bewuste gesprekken.


Niets onoorbaars in OPTA’s persberichten
Ten slotte oordeelt het Gerechtshof dat de door OPTA in deze zaak uitgebrachte persberichten over de uitspraak van de Rechtbank, niet onrechtmatig zijn jegens Pretium. In de persberichten van OPTA is volgens het Gerechtshof niets onoorbaars aangetroffen. Ook de vordering van Pretium om het arrest van het Gerechtshof niet te publiceren, althans ten aanzien van Pretium te anonimiseren, wordt door het Gerechtshof afgewezen.
OPTA beraadt zich nog over de vraag of zij beroep in cassatie zal instellen tegen dit arrest.