Kruimelpad

Zienswijze van OPTA aan de NMa over Reggefiber/OGA/GNA

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 21 oktober 2009 onder voorwaarden toegestaan dat Reggefiber Group en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) gezamenlijke zeggenschap verkrijgen in Glasvezelnet Amsterdam (GNA). GNA is net als Reggefiber Group actief op het gebied van de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken (FttH). GNA is actief in de gemeente Amsterdam en Reggefiber Group is landelijk actief. Zoals afgesproken in het samenwerkingsprotocol dat OPTA en NMa afgesloten hebben, adviseert OPTA de NMa bij dergelijke zaken in de communicatiesector.

In deze zienswijze onderschrijft OPTA de conclusie van de NMa dat met inachtneming van de door partijen aangeboden remedies er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de concentratie de daadwerkelijke mededinging zou kunnen worden belemmerd.