Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Waarschuwingen voor abonnee-informatiediensten (18xy en 0900)

Naar aanleiding van aandacht in de media en klachten van consumenten over de onduidelijkheid van de kosten na het doorverbinden door abonnee-informatiediensten heeft OPTA onderzoek gedaan naar alle 18xy-nummers en twee 0900-nummers. Via dergelijke nummers kunnen telefoonnummers worden opgevraagd, en eventueel worden doorverbonden naar het opgevraagde nummer. Het doorverbinden via een 18xy-nummer of 0900-nummer mag namelijk gewoon, maar er is wel aantal wettelijke regels waaraan zo’n abonnee-informatiedienst zich dient te houden.

Dit zijn regels omtrent:
- de bestemming van het nummer: een 18xy-nummer dient primair om een telefoonnummer op te vragen. Hiernaast mogen ook andere diensten worden aangeboden, bijvoorbeeld een doorverbindservice.
- de tariefmelding: bellers moeten een tariefmelding horen voorafgaand aan de oproep van een 18xy of 0900-nummer. Uit deze melding moet duidelijk worden voor welke dienst je dat tarief betaalt. Daarnaast dienen 0900-nummers duurder dan 15 cent per minuut ook het maximum tarief per gesprek te melden.
- de melding van de verkeerskosten: uit de melding voorafgaand aan de oproep moet duidelijk worden wat de eventuele kosten zijn voor het gebruik van een mobiele telefoon voor het bellen naar dat nummer. De melding “Plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon” is niet voldoende.
- Misbruik: bellers mogen niet aan de lijn worden gehouden zonder dat er een dienst wordt geleverd.

Resultaten onderzoek
OPTA heeft onderzocht of abonnee-informatiediensten zich aan deze regels houden. Uit het onderzoek is gebleken dat 13 van de 18xy-nummers zich niet aan de bestemming houden, bijvoorbeeld door de consument niet de kans te geven het nummer te noteren maar door direct door te verbinden naar het gevraagde telefoonnummer. Bij 25 nummers is niet voldoende duidelijk voor welke dienst je dat tarief betaalt. Zo blijkt niet uit elke melding dat je ook na het doorverbinden het vermelde tarief per minuut blijft betalen. Bij twee van de gecontroleerde nummers klopte de tariefsmelding helemaal niet. Vijftien 18xy-nummers vermelden niet de relevante informatie over de verkeerskosten. Daarnaast heeft OPTA 11 indicaties van nummermisbruik geconstateerd.

Totaal 27 waarschuwingen
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft OPTA 25 abonnee-informatiediensten een waarschuwing voor één of meer overtredingen gegeven. Ook de twee aanbieders die via een 0900-nummer een abonnee-informatiedienst leveren, hebben een waarschuwing ontvangen. Een aantal aanbieders heeft toegezegd de meldtekst te wijzigen. OPTA controleert de gewaarschuwde abonnee-informatiediensten voor het eind van het jaar opnieuw. Als deze aanbieders hun de overtredingen dan niet beëindigd hebben, zal OPTA een last onder dwangsom of een boete opleggen om ze hiertoe te dwingen. Dit zijn de geanonimiseerde brieven aan de aanbieders. Bij waarschuwingen maakt OPTA de namen van de betrokken ondernemingen niet bekend, bij een boete of last doorgaans wel.

 

Bijlagen

Waarschuwingsbrief 0900-XXXX (PDF - 22.29 KB) Waarschuwingsbrief 18xY (PDF - 25.56 KB)