Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechter over tweede dwangsom OPTA aan TNT Post

22-10-2009

OPTA heeft TNT Post op 30 september 2009 opnieuw een last onder dwangsom opgelegd voor het niet verstrekken van informatie over de daadwerkelijke kosten van de afzonderlijke postvervoerdiensten binnen de universele postdienst. OPTA moet de tarieven vaststellen om ervoor te zorgen dat de consument redelijke tarieven betaalt voor basis postdiensten, zoals het postzegeltarief voor de bezorging van brieven. Het postbedrijf dient binnen 8 werkdagen de gevraagde informatie te verstrekken op straffe van een dwangsom van 5 miljoen euro. Ondanks een eerdere dwangsom van 1 miljoen euro heeft TNT Post de informatie nog niet opgeleverd. Daarom heeft OPTA niet vóór 1 oktober 2009 de tarieven kunnen vaststellen zoals in de nieuwe Postwet staat. TNT Post heeft tegen deze tweede last onder dwangsom een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank Rotterdam. De voorzieningenrechter heeft op 22 oktober uitspraak  gedaan.

Uitspraak rechter
De rechter stelt vast dat TNT Post nog steeds niet volledig aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan. TNT Post had kunnen en moeten begrijpen welke gegevens zij moest overleggen en heeft inmiddels zes maanden de tijd gehad om dat te doen. De rechter heeft TNT Post nog tot 30 oktober 2009 de tijd gegeven om aan de last van OPTA te voldoen. Anders moet het postbedrijf de dwangsom van 5 miljoen euro betalen.

Vaststellen tarieven vóór 1 oktober
TNT Post heeft de rechter ook om een voorziening gevraagd waarbij OPTA zou worden verplicht de tarieven vast te stellen voor de afzonderlijke postvervoerdiensten binnen de universele postdienst, omdat OPTA dat per 1 oktober 2009 niet heeft gedaan. Dit verzoek is door de rechter afgewezen. De rechter heeft vastgesteld dat OPTA deze tarieven niet kan vaststellen omdat TNT Post daarvoor de gegevens niet volledig heeft geleverd.

Wat vooraf ging
Op grond van de nieuwe Postwet 2009 moet OPTA op 1 oktober 2009 de tarieven vaststellen voor de afzonderlijke postvervoerdiensten binnen de universele postdienst. TNT Post had daarvoor uiterlijk 27 mei een overzicht van de daadwerkelijke kosten van de afzonderlijke postvervoerdiensten aan OPTA moeten voorleggen. OPTA heeft TNT Post op 24 juni een eerste last onder dwangsom opgelegd van 1 miljoen euro voor het niet verstrekken van informatie. TNT Post heeft tegen deze last een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank Rotterdam. De rechter heeft op 23 juli uitspraak gedaan en heeft daarbij vastgesteld dat OPTA terecht van mening is dat TNT Post niet aan haar wettelijke plicht heeft voldaan. De rechter gaf TNT Post toen tot 15 augustus de tijd om de gevraagde informatie aan OPTA over te leggen. De deadline daarvan is verstreken en TNT Post heeft de gevraagde informatie nog niet volledig overhandigd. Daarom heeft OPTA op 29 september 2009 opnieuw een last onder dwangsom aan TNT Post opgelegd.