Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar: Wob-verzoek ECS c.s.

Op 3 november 2008 heeft OPTA aan de natuurlijke personen [X] en [Y] boetes opgelegd vanwege overtreding van artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (verbod op spyware). ECS c.s. heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het college verzocht om openbaarmaking van alle documenten die ten grondslag liggen aan het boetebesluit.

OPTA heeft op 18 februari 2009 het verzoek om informatie van ECS c.s. gedeeltelijk ingewilligd. Tegen dat besluit hebben zowel de natuurlijke persoon [X] als ECS c.s. bezwaar gemaakt op 25 februari 2009 respectievelijk 1 april 2009. [X] is van opvatting dat het college de informatie ten onrechte openbaar heeft gemaakt. ECS c.s. is juist van opvatting dat het college meer documenten openbaar had moeten maken. Het college verklaart de bezwaren van [X] ongegrond. De bezwaren van ECS c.s. worden gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond verklaard.

 

Documenten

Beslissing op bezwaar: Wob-verzoek ECS c.s. (PDF - 37.38 KB)