Kruimelpad

Pretium moet OPTA telemarketing-informatie overhandigen

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van Pretium Telecom B.V. (hierna: Pretium) om een voorlopige voorziening tegen een last onder dwangsom van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, afgewezen. OPTA heeft het telecombedrijf op 11 juni een last onder dwangsom opgelegd van €5.000 per dag met een maximum van €75.000, omdat het bedrijf niet heeft voldaan aan het verzoek van OPTA om informatie te verstrekken over telemarketinggesprekken die het bedrijf in 2007 gevoerd heeft. OPTA heeft deze informatie opgevraagd naar aanleiding van een advertentie die Pretium op 28 maart in een aantal landelijke dagbladen heeft geplaatst. In de advertentie getiteld “Consumentenautoriteit manipuleerde met zogenaamde klachten en onderzoeksresultaten” worden telemarketinggesprekken weergegeven die door Pretium gevoerd zijn. In deze weergaven biedt Pretium haar klanten niet de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van telemarketingtelefoontjes, ook wel het ‘recht van verzet’ genoemd. Dit is verplicht volgens de Telecommunicatiewet. OPTA heeft daarom nadere informatie opgevraagd bij Pretium om te onderzoeken of het bedrijf in strijd met de wet heeft gehandeld.

Bezwaar Pretium

Pretium weigerde de gevorderde informatie te verstrekken, omdat er geen grond voor de informatievordering zou zijn. Het bedrijf heeft daarom op 16 juni 2009 bij OPTA bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit en daarnaast de voorzieningenrechter verzocht om het dwangsombesluit van OPTA te schorsen. Dit verzoek is op 20 augustus jl. door het College van Beroep voor het bedrijfsleven behandeld.

Uitspraak voorzieningenrechter CBb

De rechter heeft op 27 augustus 2009 het verzoek van Pretium om een voorlopige voorziening afgewezen . De rechter stelde dat er geen spoedeisend belang is voor het treffen van een voorziening. Daarnaast oordeelde de rechter dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om te betwijfelen dat het dwangsombesluit in een bodemprocedure in stand zal blijven. Pretium moet nu alsnog de door OPTA gevraagde informatie overleggen. Het bedrijf heeft van OPTA tot vijf dagen na de uitspraak de tijd gekregen om alsnog aan de last te voldoen zonder een dwangsom te verbeuren.

OPTA neemt nog een beslissing op het bewaarschrift van Pretium tegen de last onder dwangsom van 11 juni 2009.